Haby

Haby_png
I dagsläget pågår blåsning av fiber, uppkoppling och installationsarbeten inom området.

Utbyggnaden i området kommer att ske inom det område som finns markerat på kartan.
Arbetena i området beräknas vara färdigställda våren 2020.

(sidan uppdaterad 2020-03-09, 14:10)
Driftsinformation
#inlineditbutton