Örby mot Öxabäck

I dagsläget pågår markförhandlingar, projektering och avtalsutskick inom området ovan.
När arbetet påbörjas kommer vi att meddela er som är kunder.
När er anslutning till stadsnätet sedan är klar kommer ni att få information om att ni kan välja tjänster och tjänsteleverantörer i stadsnätet.
Observera - att CPEn är installerad innebär inte att er installation är helt klar, eftersom det i vissa fall kan återstå arbeten med stomförbindelser eller uppkopplingar i kabelskåp. Invänta därför alltid vårt meddelande om att anslutningen till stadsnätet är klar, innan ni beställer tjänster eller säger upp era äldre bredbandsabonnemang.
Driftsinformation