Information kring anslutning av MBABs lägenheter

Anslutning av MBABs olika områden sker successivt över hela kommunens yta.
MBABs kunder informeras alltid via informationsbrev i brevlådan när fibern är färdig att använda.
Har du frågor kring uppkoppling om en viss adress, ta gärna kontakt med oss via e-post på följande adress:
Sidan uppdaterades 2019-08-21, 14:10
Driftsinformation
#inlineditbutton