Utbyggnad av fiber - Processbeskrivning

Utbyggnaden av fiber börjas med att vi baserat på kundunderlag, i form av intresseanmälningar och identifierade behov, gör en planering över vilka områden vi kommer att bygga ut inom de närmsta månaderna, året och kommande år. Därefter tar vi fram förfrågningsunderlag och gör en upphandling och köper in tjänster från entreprenörer för utbyggnaden. Våra entreprenörer svarar både för grävning och plöjning i gator och trädgårdar samt för de installationer som utförs inomhus och i fiberskåp.
När entreprenörerna tilldelats uppdragen, gör de bland annat en detaljprojektering hos samtliga kunder. Ni blir då som kunder kontaktade av dem för att boka in en tid med dem då de kommer till er för att planera de kommande arbetena hos er.
Därefter påbörjas byggnationen, och ni kommer återigen bli kontaktade av våra entreprenörer för inbokning av installationen inne hos er. När installationen är klar kommer ni att få signera ett godkännande av installationen.
MKVAB kopplar därefter upp er anslutning mot stadsnätet, och meddelar er när det är klart att börja använda stadsnätsanslutningen och välja tjänster och tjänsteleverantörer i stadsnätet. När vi meddelat er att anslutningen är klar kommer vi att påbörja faktureringen av er anslutning. Från det att utbyggnaden påbörjas hos er till dess att första fakturan skickas till er tar det tre till sex månader.
Driftsinformation
Filer