Kontakt
Kontakt
Driftinfo
Driftinfo
Mark Kraftvärme AB

Mark Kraftvärme AB är ett helägt kommunalt bolag med 19 anställda. Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige.

Historik

  • 1977-1995 Byggs en del mindre närvärmeanläggningar i kommunen
  • 1996 Marks Värme AB bildades
  • 1998 Beslut om nytt värmeverk i Skene
  • 2000 Start av Assbergsverket i Skene och Fritsla panncentral
  • 2004 Beslut om kraftvärmeverket
  • 2005 Kraftvärmeverket startades
  • 2009 Marks Värme AB byter namn till Mark Kraftvärme AB
  • 2012 Startar fjärrvärme i Hyssna
  • 2013 Assbergsverket och Fritsla panncentral sammankopplas med fjärrvärmeledning
  • 2015 Bolagets stadsnätsverksamhet startas upp