Kontakt
Kontakt
Driftinfo
Driftinfo
På gång just nu

I kartorna till höger ser ni de områden vi verkar i och bygger ut stadsnätet.
Nedan ser ni vilka områden som är på gång just nu. Vi kommer fylla på med nya områden allt eftersom de planläggs. För detaljerad information klicka på länken till det område du är intresserad av.
I dessa områden pågår arbete

Skene skog
Hedbo mot Berghem
Örby mot Öxabäck
MBAB
(klicka på länken nedan för ytterligare information)
Information om anslutning av MBABs lägenheter