Kontakt
Kontakt
Driftinfo
Driftinfo
Anslutning och grävning

För att ansluta ditt hus till fibernätet måste rör för fiberkabeln grävas ned på din tomt. Mark Kraftvärme AB Stadsnät(MKVAB) erbjuder en komplett lösning där MKVAB står för grävning, håltagning i huset och installation. Du behöver inte göra något förutom att välja i utbudet av tjänsteleverantörer för att kunna börja använda fibernätet.
Grävningen och installation sköts av lokala entreprenörer som MKVAB samarbetar med. Innan installationen kontaktas fastighetsägaren för att hitta bästa lösning för framdragning av fiber på tomten. Grävfåran görs så smal som möjligt och på 30-50 cm djup. Den tunna fiberkabeln och skyddsrör förs in i fastigheten via ett litet hål som borras upp. Efter arbetena återställs marken som grävts.

Gräva själv

Vill du gräva själv går det också bra. MKVAB ansvarar då för grävning fram till tomtgräns, håltagning och installation. Tänk på att planera grävningen med MKVAB innan du börjar gräva på din tomt. Det är också viktigt att du anmäler till oss och våra entreprenörer när du grävt färdigt, så att vi kan påbörja nästa steg i utbyggnaden.
Faktura för fiberanslutningen skickas inte förrän allt är installerat och klart för användning.
Vi rekommenderar er som kunder att inte säga upp era äldre bredbandsabonnemang förrän ni fått klarsignal från oss att er förbindelse är färdig att använda, samt att ni själva prövat den.
Vår rekommendation är att ha ett överlapp mellan tidigare bredbandsanslutning och den nya, för att slippa hamna i ett läge då ni saknar bredbandsanslutning.