Kontakt
Kontakt
Driftinfo
Driftinfo
Vi är ett bra miljöval

Vi fick i november 2010 licens för att vår värmeproduktion och vår elproduktion uppfyller kraven från Bra Miljöval. Vi var det fjärde värmeverket i Sverige som fick licens för både el och värmeproduktion.
Det har vi uppnått genom att i produktionen har haft mindre än 10 procent fossilt bränsle i produktionen, transporter och bränsleberedning.
De senaste åren har vi legat mellan 1 och 3 procent inklusive transporter och beredning av bränslet.
Utsläppen av fossilt CO2 från Assbergsverket är mycket lågt vilket gör MKVAB till en av de verk i Sverige som har lägsta utsläppen av fossilt CO2.
Fossila utsläppen av CO2 anses vara den största bidragande anledningen till klimatproblemen med temperaturhöjningen på jorden.
Mark Kraftvärme AB har ihop med EMC tagit fram ett klimatbokslut för 2018.
Syftet med klimatbokslutet är dels att kartlägga vilken klimatpåverkan bolagets verksamhet ger upphov till och dels för att informera externa aktörer, såsom kunder och allmänhet, om vad Mark Kraftvärme AB gör för att minska klimatpåverkan.