Information om tomtplöjning

När kunden valt att vi ska gräva över kundens tomt använder vi där det är möjligt en teknik där vi plöjer ner fiber och markeringsband från tomtgränsen fram till huset.
Tekniken och maskinerna vi använder ger liten påverkan både under och efter arbetet.
Bilderna visar när vår underentreprenör Axeab tomtplöjer samt hur det ser ut efter att de lagt ned fiber och plöjt färdigt.
Maskin för plöjning av fiber
Fiber och markeringsband
Tomtplöjning klar
Bilder David Hylander, Axeab
Driftsinformation