Kontakt
Kontakt
Driftinfo
Driftinfo
Vi är en serviceorganisation

I vår kommun pågår ett ständigt arbete med att utveckla de olika verksamheterna. Ett led i denna utveckling är de serviceåtaganden som fastställs av kommunens styrelser och nämnder. Genom dessa serviceåtaganden får du som kommuninvånare en tydligare bild av vilken service du har rätt att vänta dig för dina skattepengar och avgifter. Kommunens personal får i sin tur en tydligare bild av sina arbetsuppgifter – vad som är viktigast och vad som förväntas av dem.
På den här sidan har vi samlat länkar till information och dokument, kontaktuppgifter och blanketter samt många av de vanligaste frågorna besvarade i Frågor och Svar.


Vanliga frågor om fjärrvärme:
  • Hur blir man ansluten till fjärrvärme?
  • Vilken skötsel kräver fjärrvärmen av mig?
  • Får vi tillräckligt med varmvatten med fjärrvärme?


Vanliga frågor om stadsnät:
  • Tjänsterna fungerar inte
  • Hur fungerar tv via fibernätet?
  • Vad behövs för att ringa via Stadsnätet?